• Αναζήτηση

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Νόμος για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ

Νόμο για την ενίσχυση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τρόφιμα και ποτά, εκδίδει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Χθες, το Συμβούλιο εξέδωσε επίσημα κανονισμό για τη βελτίωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) και άλλων συστημάτων ποιότητας για το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης, ενώ παράλληλα απλοποιεί τη διαδικασία καταχώρησης για ΓΕ.

Ο κανονισμός θα αποφέρει απτά οφέλη στην αγροτική οικονομία και θα προστατεύσει τη γαστρονομική κληρονομιά της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Βασικές βελτιώσεις του νόμου για τα προϊόντα ΠΟΠ

Μεταξύ των βελτιώσεων στο υπάρχον σύστημα είναι οι ακόλουθες:

  • Ενισχυμένος ρόλος για τους παραγωγούς, παρέχοντάς τους εξουσία και ευθύνες για τη διαχείριση των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης.
  • Δυνατότητα των κρατών μελών να ορίζουν ομάδες παραγωγών ως «αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών» με αποκλειστικά δικαιώματα που θα ασκούνται για λογαριασμό όλων των παραγωγών του προϊόντος που ορίζεται ως γεωγραφικής ένδειξης.
  • Ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εξέταση των αιτήσεων για την καταχώρηση προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης.
  • Μεγαλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων μέσω διαδικτύου.
  • Μεγαλύτερη προστασία μιας ονομασίας γεωγραφικής ένδειξης που προσδιορίζει ένα συστατικό όταν χρησιμοποιείται στο όνομα ενός σχετικού επεξεργασμένου τροφίμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό του συστατικού.

Ο κανονισμός θα υπογραφεί άμεσα και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.

Ροή Ειδήσεων