• Αναζήτηση

Ηλεκτρονική παρακολούθηση της διακίνησης των φαρμάκων από τον ΕΟΦ (video)

Ένα  νέο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των φαρμακευτικών προϊόντων  έθεσε ο ΕΟΦ με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης  τους . Η ηλεκτρονική διαδικασία δεν ελέγχει μόνο αλλά και παρακολουθεί εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο την αγορά σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη φαρμάκων και να είναι δυνατή η έγκαιρη διαπίστωση επιδημιολογικών φαινόμενων.

 

Ροή Ειδήσεων