• Αναζήτηση

Κατάθεση τροπολογίας για τις εκκρεμείς συντάξεις (video)

Τις προϋποθέσεις προκαταβολής  σύνταξης μέχρι και 384 ευρώ στους δικαιούχους προβλέπει μεταξύ άλλων τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή . Η σώρευση πολλών αιτημάτων συνταξιοδότησης και ο χρόνος που μεσολαβούσε μέχρι την έκδοση αποφάσεων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη χορήγησης προκαταβολής μέρους της συντάξεως.

 

Ροή Ειδήσεων