• Αναζήτηση

Πελοπόννησος: Από ουραγός στη διαχείριση απορριμμάτων γίνεται εθνικός πρωταθλητής!

Το 2021, όταν τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου άρχισε σιγά σιγά να αφήνει πίσω της το χρόνιο πρόβλημα των όγκων σκουπιδιών και των χωματερών. Σήμερα, με την υπογραφή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και μία επένδυση ύψους 167 εκατ. ευρώ (70 εκατ. επιδότηση ΕΣΠΑ), η Περιφέρεια Πελοποννήσου εισέρχεται στην εποχή της κυκλικής οικονομίας ανακτώντας και αξιοποιώντας άνω του 80% των βιοαποδομήσιμων υλικών, ανακτώντας ποιοτικά ανακυκλώσιμα υλικά, εκτρέποντας από την ταφή τουλάχιστον 50.000 τόνους υγρών αποβλήτων και παράγοντας πράσινη ενέργεια για την εξυπηρέτηση των αναγκών 6.000 νοικοκυριών, αποφεύγοντας παράλληλα την έκλυση 24.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Ήδη η μεγαλύτερη εκ των τριών μονάδων, η ΜΕΑ Αρκαδίας, διαχειρίζεται με επιτυχία περισσότερο από το 50% των παραγομένων αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ το υπόλοιπο 50% υπόκειται σε επεξεργασία σήμερα στις Μεταβατικές Μονάδες της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, οι οποίες αναμένεται εντός του 2024 να έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και αυτές.

Στους λίγους μήνες της πλήρους λειτουργίας της, το ανθρώπινο δυναμικό της ΜΕΑ στην Αρκαδία με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας κατάφερε να διαχειρισθεί ποσότητες απορριμμάτων μεγαλύτερες από τα μέγιστα συμβατικά, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της ανάγκης για αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επίσης, στο σύντομο χρόνο ολοκληρωμένης διαχείρισης στη ΜΕΑ Αρκαδίας εκτός από τα αλλεπάλληλα ρεκόρ συμβατικής απόδοσης, η Περιφέρεια απαλλάχθηκε οριστικά από τα ευρωπαϊκά πρόστιμα που σχετίζονταν με τις παράνομες πρακτικές του παρελθόντος.

Πληροφορίες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» αποτελεί Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της θυγατρικής εταιρείας της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το έργο αναπτύσσεται σε τρεις (3) Υποενότητες – Διαχειριστικές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει :

  • Τρεις (3) Μονάδες ΟΣΔΑ και ειδικότερα :

– Τρεις (3) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
– Τρεις (3) Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
– Δύο (2) Σταθμούς Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)

  • Τρεις (3) Μονάδες Μεταβατικής Διαχείρισης (ΜΜΔ), οι οποίες θα λειτουργήσουν μέχρι την ολοκλήρωση των Μονάδων ΟΣΔΑ.
  • Έργα Βελτίωσης των οδών πρόσβασης στις ΜΕΑ και στα ΣΜΑ.

Οι ΜΜΔ/ΜΕΑ-ΧΥΤΥ έχουν χωροθετηθεί σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία και οι ΣΜΑ σε Κορινθία και Αργολίδα, ώστε η παραλαβή των απορριμμάτων να γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από τις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των μεταφορών από τους Δήμους.

Τα οφέλη του έργου

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, το έργο έχει το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό και μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης στην πηγή των Δήμων, ενώ εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα στο πλαίσιο του έργου, έχουν δημιουργηθεί 800 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και προβλέπονται 200 μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας, δηλαδή για τα επόμενα σχεδόν 30 χρόνια (27 έτη), χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτές η τόνωση της έμμεσης απασχόλησης από τη λειτουργία του έργου στην περιοχή (μεταφορές, εμπορία ανακυκλώσιμων, ενδιαίτηση προσωπικού κλπ.).

Ροή Ειδήσεων