• Αναζήτηση

Σχολεία: Τι ισχύει για τις απουσίες λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων

Δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος για τις απουσίες των μαθητών λόγω των εποχιακών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρούνται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες μαθητών, έως 5 ημερών, που οφείλονται στην έξαρση λοιμώξεων του αναπνευστικού (όπως η γρίπη), από την 1η Νοεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αίτησης και με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Σημειώνεται ότι και για τον κορονοϊό, απουσίες έως και 5 ημερών δεν προσμετρώνται.

Ροή Ειδήσεων