• Αναζήτηση

Σε 4 φάσεις το έργο αναδιάταξης της πλατείας 23ης Μαρτίου

Σε 4 φάσεις η θα υλοποιηθεί το έργο αναδιάταξης – αναδιοργάνωσης πλατείας 23ης Μαρτίου, στο οποίο Ανάδοχος εταιρεία είναι η ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. Το Δ.Σ. Καλαμάτας ενέκρινε κατά την τελευταία συνεδρίασή του τη διευθέτηση κυκλοφορίας – σήμανση εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου.

Η περιοχή επέμβασης είναι κατά μήκος της οδού 23ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Νέδοντος, έως την οδό της Υπαπαντής και την οδό Αριστοδήμου. Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, της κεντρικής νησίδας και του κυκλικού κόμβου, την κατασκευή νέων πεζοδρομίων μεγαλύτερου πλάτους, νέας κεντρικής νησίδας, νέου κυκλικού κόμβου σε μετατοπισμένη θέση και την κατασκευή μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για τα διερχόμενα οχήματα. Επίσης θα κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα φρεάτια για την απορροή των όμβριων υδάτων.

Στην Τεχνική Έκθεση περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών και η εργοταξιακή οργάνωση σε τέσσερις (4) φάσεις, ως ακολούθως:

«H 1η φάση κατασκευής, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες καθαιρέσεις για την κατασκευή του νοτίου πεζοδρομίου της οδού 23ης Μαρτίου, από την οδό Νέδοντος έως την οδό Αναγνωσταρά, της κεντρικής νησίδας και της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας (Σχέδιο Ο-1). Η οδός 23ης Μαρτίου νότια της νησίδας θα παραμείνει κλειστή για όλα τα οχήματα για όλο το ανωτέρω διάστημα, διότι θα αποτελεί χώρο εργοταξίου και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το τμήμα της οδού βόρεια της νησίδας, μετά την τροποποίηση του υφιστάμενου πεζοδρομίου, το οποίο θα είναι διπλής κυκλοφορίας με πλάτος ανά λωρίδα/ κατεύθυνση κυκλοφορίας από 3,00 έως 3,50 μέτρα.

Οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 1η φάση, όπως προκύπτουν από την περιγραφή στην Τεχνική Έκθεση, αλλά και το Σχέδιο Ο-1 είναι οι ακόλουθες:

 • Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο, από την οδό Νέδοντος έως την οδό Αναγνωσταρά.
 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου.
 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος και διπλή κυκλοφορία.

Κατά την 2 η φάση κατασκευής, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια δυόμιση (2,5) μήνες, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες καθαιρέσεις για την κατασκευή του νοτίου πεζοδρομίου της οδού 23ης Μαρτίου, από την οδό Αναγνωσταρά έως την οδό Αριστοδήμου και του πεζοδρομίου ανατολικά από τον κυκλικό κόμβο. Η φάση αυτή περιλαμβάνει την αποξήλωση του υφιστάμενου κόμβου και την κατασκευή προσωρινού κυκλικού κόμβου σε άλλη θέση, για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων στον κυκλικό κόμβο για τα οχήματα τα οποία κινούνται επί της οδού Σταδίου μετά την οδό Αριστοδήμου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει υποχρεωτικά να στρίψουν αριστερά στην οδό Αριστοδήμου (Σχέδιο Ο-2).

Οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 2η φάση, όπως προκύπτουν από την περιγραφή στην Τεχνική Έκθεση, αλλά και το Σχέδιο Ο-2 είναι οι ακόλουθες:

 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου.
 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος.
 • Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου.
 • Απαγόρευση κυκλοφορίας στο τελευταίο τμήμα της οδού Αγίου Νικολάου και υποχρεωτική στροφή στην οδό Βαλτετσίου και στη συνέχεια στην οδό Αναγνωσταρά.

Η 3 η φάση κατασκευής, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια ενάμιση (1,5) μήνα, περιλαμβάνει την κατασκευή του κυκλικού κόμβου. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην φάση αυτή θα γίνεται όπως σήμερα, χωρίς κανέναν περιορισμό (Σχέδιο Ο-3).

Οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 3η φάση, όπως προκύπτουν από την περιγραφή στην Τεχνική Έκθεση, αλλά και το Σχέδιο Ο-3 είναι οι ακόλουθες:

 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου.
 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος.

Κατά την 4η φάση κατασκευής, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες, θα απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων στην οδό 23ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Υπαπαντής και έως την οδό Νέδοντος, στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος, για την κατασκευή του βορείου πεζοδρομίου και της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας. Η οδός Υπαπαντής από τον κυκλικό κόμβο έως την οδό Κουμουνδουράκη γίνεται μονόδρομος και τα οχήματα που κινούνται προς τον κυκλικό κόμβο θα πρέπει υποχρεωτικά να στρίψουν στην οδό Κουμουνδουράκη (Σχέδιο Ο-4).

Ειδικά τα οχήματα άνω των 2 τόνων δεν θα μπορούν να στρίψουν στην οδό Υπαπαντής, διότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού Κουμουνδουράκη δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει –ανάλογα και με την κατάσταση των υπογείων δικτύων, η οποία θα φανεί κατά την 1η φάση κατασκευής- να γίνει προσπάθεια ώστε το κράσπεδο και η επιφάνεια κυκλοφορίας να υλοποιηθούν νωρίτερα εντός της 4ης φάσης, ώστε οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να διαρκέσουν λιγότερο.

Επειδή τόσο η διάρκεια που θα παραμείνει κλειστή η βόρεια λωρίδα, όσο και η χρονική περίοδος του αποκλεισμού (χειμώνας ή καλοκαίρι, περίοδος εορτών ή εκπτώσεων, κ.λπ.), παίζουν σημαντικό ρόλο στο ποίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν (αποκλεισμός της γενικής κυκλοφορίας, εναλλάξ κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη νότια λωρίδα, εναλλάξ κυκλοφορία μόνο των ΜΜΜ και τροφοδοσία σε συγκεκριμένες ώρες ή κ.α.), προτείνεται η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την 4η φάση να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου και τη λειτουργία του εργοταξίου.

η εργοταξιακή οργάνωση και η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθούν όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω, με υλοποίηση της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο, ως ακολούθως:

1η Φάση (η συνολική χρονική διάρκεια της 1ης Φάσης εκτιμάται στους τέσσερις (4) μήνες)

 • Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο, από την οδό Νέδοντος έως την οδό Αναγνωσταρά.
 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου.
 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος και διπλή κυκλοφορία.

2η Φάση (η συνολική χρονική διάρκεια της 2ης Φάσης εκτιμάται στους δυόμιση (2,5) μήνες)

 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου.
 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος.
 • Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου από την οδό Αριστοδήμου έως τον κυκλικό κόμβο στην κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο και υποχρεωτική στροφή στην οδό Αριστοδήμου.
 • Απαγόρευση κυκλοφορίας στο τελευταίο τμήμα της οδού Αγίου Νικολάου και υποχρεωτική στροφή στην οδό Βαλτετσίου και στη συνέχεια στην οδό Αναγνωσταρά.

3η Φάση (η συνολική χρονική διάρκεια της 3ης Φάσης εκτιμάται στον ενάμιση (1,5) μήνα)

 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Υπαπαντής στο ύψος του κυκλικού κόμβου.
 • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 23ης Μαρτίου στην κατεύθυνση προς την οδό Νέδοντος»..

No posts selected!

Ροή Ειδήσεων