• Αναζήτηση

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου οι αλλαγές του δικαστικού χάρτη στην Πελοπόννησο

Δια ζώσης τακτική συνεδρίαση συγκαλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου την Τετάρτη (20/3) και ώρα 4:00 μμ στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ (επί της οδού Καλαμάτας 113) στην Τρίπολη.

Τα θέματα που θα τεθούν σε ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

-Ερωτήσεις – Επερωτήσεις.

-Οι αλλαγές στον δικαστικό χάρτη και οι επιπτώσεις στην Πελοπόννησο, με την κατάργηση Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων. Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος ορισμένος από τις μειοψηφίες.

-Επικύρωση των πρακτικών της 4ης και 5ης / 2024 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

-Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ’ τριμήνου 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023). Εισηγητής: Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναπληρωτής περιφερειάρχης.

-Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2024 Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εισηγητής: Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναπληρωτής περιφερειάρχης.

-Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού των έργων ΠΔΕ για την ΠΕ Μεσσηνίας. Εισηγητής: Ευστάθιος Αναστασόπουλος, αντιπεριφερειάρχης.

-Ορισμός δύο εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, στο ΔΣ της ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μανδρώνης, αντιπεριφερειάρχης.

-Έγκριση σύστασης και ορισμός μελών Επιτροπών του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 στις Περιφερειακές Ενότητες, για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων της Περιφέρειας. Εισηγητής: Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναπληρωτής περιφερειάρχης.

-Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλαμάτας. Εισηγητής: Αθανάσιος Μιχελόγγονας, αντιπεριφερειάρχης.

-Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Στενού – Λιθοβουνίων και σε τμήματα της Τρίπολης – Άργους, για τη διεξαγωγή αγώνων δρόμου αναψυχής με τη επωνυμία «Γεωργάντεια 2024». Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μανδρώνης, αντιπεριφερειάρχης.

-Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα της Επ. Οδού Άστρους – Λεωνιδίου για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας – ανάπλαση κεντρικής οδού ΔΕ Τυρού» στο Δ. Νότιας Κυνουρίας. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μανδρώνης, αντιπεριφερειάρχης.

-Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και σηματοδότησης για την κατασκευή του τοίχου Τ8 στα πλαίσια της εργολαβίας «Βελτίωση επ. Οδού από κόμβο Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες Νομού Αργολίδας». Εισηγητής: Ιωάννης Μαντζούνης, αντιπεριφερειάρχης.

-Έγκριση άδειας τομής, μελέτης εργοταξιακής κυκλοφοριακής σήμανσης εκτελούμενων έργων & ασφάλιση για τα τμήματα της 7ης Εθνικής Οδού Τρίπολης – Καλαμάτας αρμοδιότητας της ΠΕ Μεσσηνίας, για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της ΤΚ Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη». Εισηγητής: Αναστάσιος Αδαμόπουλος, αντιπεριφερειάρχης.

Ροή Ειδήσεων