• Αναζήτηση

Στρατολογία: Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 καλούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 2 Ιανουαρίου 2024 έως και 29 Μαρτίου 2024, όπως ανακοινώθηκε από τη Στρατολογία. Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet.
  • Προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε στρατολογική υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε ελληνική προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Οδηγίες παρέχονται από την Στρατολογία, μέσω της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr.

Ροή Ειδήσεων