• Αναζήτηση

Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την επαναλειτουργία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας

Σήμερα, συμπληρώνεται μια τριετία από την επαναλειτουργία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας.

Με την ευκαιρία αυτή, ευχαριστούμε όλους όσοι έχουν συνδράμει μέχρι τώρα ώστε το έργο της Εταιρείας να μορφοποιηθεί θεσμικά και να συμβάλλει στην προστασία των παιδιών.

Δυο λόγια για το έργο της Εταιρείας:

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η ΕΠΑΚ επαναλειτούργησε τον Φεβρουάριο 2018 στην Καλαμάτα (έδρα Εφετείου) δυνάμει του ΦΕΚ 76/ΥΟΔΑ/13-2-18. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τιμητική και άμμισθη συμμετοχή, στο οποίο προεδρεύει Δικαστικός ή Εισαγγελικός λειτουργός.

Η ΕΠΑ Καλαμάτας ασχολείται με περιπτώσεις ανηλίκων που:

Α) τους έχουν επιβληθεί από το Δικαστήριο αναμορφωτικά μέτρα, στην υλοποίηση των οποίων η ΕΠΑ συμβάλλει ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της διαπαιδαγώγησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται ως τέτοια μέτρα τα ακόλουθα:
–η Κοινωφελής εργασία , ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που επιβάλλεται να εκτελεστεί εντός του Δικαστικού Μεγάρου,
–η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής
–η παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς, (ενδεικτικά αναφέρονται α)τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων, γραμματισμού και δημιουργικής απασχόλησης, που υλοποιούνται με τη συμβολή εθελοντών και β)τα προγράμματα συμβουλευτικής/ψυχολογικής υποστήριξης στα οποία επίσης συμβάλλουν εθελοντές ή εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας),
–η ανάθεση της επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες.

Β) παραπέμπονται με Εισαγγελική Παραγγελία ή κοινοποίηση αυτής προκειμένου
1.να ανιχνευτεί η δυνατότητα υλοποίησης παιδοψυχιατρικής εκτίμησης, στις περιπτώσεις που τούτο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η φιλοξενία σε εξωοικογενειακή δομή ή για να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις για την προστασία του ανηλίκου,
2.να παρακολουθηθεί η περίπτωση στο σύνολό της, σε συνεργασία με τις κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες ή αυτόνομα, λόγω των συνθηκών υψηλού κινδύνου,
3. Να παρασχεθεί γνωμοδοτική συνδρομή (προφορική ή γραπτή) προς το εισαγγελικό έργο αναφορικά με την περίπτωση ανηλίκου και της οικογένειας του.

Γ) αφού παραπέμπονται από τις δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές ή τελούν σε Επιμέλεια της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων (Επιμέλεια με απόφαση Δικαστηρίου ή Υπουργείου), διαπιστώνεται ότι
1. έχουν σημειώσει σχολική διαρροή καίτοι βρίσκονται σε ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν επικίνδυνες συμπεριφορές
2. δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο Δημοτικού με συνακόλουθα σοβαρά γνωστικά κενά και απουσία βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων λόγω πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή μηδενικής φοίτησης, αλλά βρίσκονται σε ηλικία άνω των 16 ετών.
3. χρήζουν, οι ίδιοι ή μέλη του περιβάλλοντός τους, ψυχολογικής ή συμβουλευτικής υποστήριξης από το (εθελοντικό ή με τη μορφή εξωτερικού συνεργάτη) δυναμικό της Εταιρείας που φέρει κατ΄ αρχήν επαγγελματική ιδιότητα ειδικού ψυχικής υγείας, προκειμένου να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι θυματοποίησης ή παραβατικότητας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Τέλος, η ΕΠΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ λειτουργεί ως επικουρικός φορέας στο εισαγγελικό και δικαστικό έργο σύμφωνα με το περιεχόμενο του Νόμου 2447/1996, άρθρα 49-53.

Ροή Ειδήσεων