• Αναζήτηση

Συνεχίζεται η αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας

Καθολική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, από τα ακροατήρια των δικαστηρίων της επικράτειας, μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Η απόφαση καθολικής αποχής ελήφθη την Παρασκευή για τους κάτωθι λόγους:

«1) Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο, και την δι’ αυτού φορολογική επίθεση σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των δικηγόρων δια της εισαγωγής τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, που στόχο έχει τον αφανισμό των δικηγόρων και όχι τη δίκαιη φορολόγησή τους.

2) Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, δια την επαπειλούμενη δια του νέου δικαστικού χάρτη κατάργηση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους. Η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει πολλάκις ομόφωνα εκφράσει την αντίθεσή της στην κατάργηση οποιουδήποτε Εφετείου ή Πρωτοδικείου της χώρας, όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, ως προς τη συγχώνευση δε των Ειρηνοδικείων θεωρεί ότι απαιτείται ουσιαστικός διάλογος, εις τον οποίον ουδέποτε προσεκλήθη να συμμετέχει και

3) Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, για το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τροποποίηση Ποινικού Κώδικα και Ποινικής Δικονομίας, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης».

Ροή Ειδήσεων