• Αναζήτηση

Αναβάθμιση προαύλιων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας

Σχολεία που πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση προαύλιων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας», που βαίνει προς ολοκλήρωση,…

Αναβάθμιση προαύλιων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας

Εγκρίθηκε κατά την 4η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, η Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου…

Ροή Ειδήσεων