• Αναζήτηση

Καλαμάτα: Σε φάση υλοποίησης το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων & το Κέντρο Διημέρευσης & Φροντίδας Αμέα (video)

Απόφαση υλοποίησης του Υποέργου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)» με ίδια μέσα έλαβε στο πλαίσιο σχετικής Πράξης, η Οικονομική…

Καλαμάτα: Σε φάση υλοποίησης το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Απόφαση υλοποίησης του Υποέργου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)» με ίδια μέσα έλαβε στο πλαίσιο σχετικής Πράξης, η Οικονομική…

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Καλαμάτα

Την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με Κωδικό: ΒΑΑ6 Κωδ. Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ. Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3968 και Αριθ….

Ροή Ειδήσεων