• Αναζήτηση

UNISTART HUBS – Γεφυρώνοντας το Μέλλον: Πανεπιστήμιο και Τοπική Επιχειρηματικότητα

Η πρώτη εκδήλωσή των UniStart Hubs της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Γεφυρώνοντας το Μέλλον: Πανεπιστήμιο και Τοπική Επιχειρηματικότητα» είναι γεγονός. Η καινοτόμα δράση περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των UniStart Hubs καθώς και Open Talks με θέμα την αξία του έργου στην ευρύτερη περιοχή.

Οι UniStart Hubs αποτελούν δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης, που δημιουργήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αποστολή, είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας από το Πανεπιστήμιο, η υποστήριξη των ερευνητών σε θέματα εξωστρέφειας καινοτομίας και τεχνογνωσίας, καθώς και η γεφύρωση των σχέσεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς. Κεντρική επιδίωξη των δομών είναι η ανταλλαγή γνώσεων με άλλα οικοσυστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η προσέλκυση νέων ταλέντων και φυσική η ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας.

Κατά την διεξαγωγή της δράσης θα φιλοξενηθούν εκπρόσωποι από τη Πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και τοπικοί επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους, όπως ο τουρισμός και η αγροδιατροφή. Στόχος των Open Talks είναι να αναδειχθούν οι προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που διασυνδέουν την ακαδημαϊκή κοινότητα με την τοπική επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους το έργο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός ενεργού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας στην Μεσσηνία.

Η πρώτη δράση ενημέρωσης κοινού των UNISTART-HUBS θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, την Πέμπτη 27/06/2024 στις 20.00 στο Phaos (Σφακτηρίας 18, Καλαμάτα).

_________

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

20.00: Προσέλευση – Εγγραφές

20.15 – 20.20: Καλωσόρισμα
Δημήτρης Βούλγαρης – Υπεύθυνος UniStart Hubs Καλαμάτας

20.20 – 20.25: Χαιρετισμοί
Βαγγέλης Ξυγκώρος – Πρόεδρος, Επιμελητήριο Μεσσηνίας
Νέλλη Κουβελάκη – Ιδρύτρια, Phaos Organization, Manager House by Phaos

20.25 – 20.50: Συζήτηση: Πανεπιστήμιο & Τοπική Επιχειρηματικότητα,
Αθανάσιος Κατσής – Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δημήτρης Πατριαρχέας – Ξενοδόχος
Ζήσης Καλλιμάνης – Ιδιοκτήτης, Kalamata’s Beer Co
Λάμπρος Καραγγελής – Ιδιοκτήτης, Harma Foods
Συντονιστής: Αντώνης Παπαδόπουλος – συν-ιδρυτής, Ματαρόα

20.50 – 21.00: UniStart Hubs: Παρουσίαση των Δομών Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας Έντασης Γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ελένη Μητσέα – Συντονίστρια, UniStart Hubs Πελοποννήσου

21.00: Beers & Finger Food

Το Υποέργο 1 «Οργάνωση και Λειτουργία Δομών» της Πράξης «Δημιουργία Δομών Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας Έντασης Γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», με κωδικό MIS 6004735, υλοποιείται από την εταιρεία Break – Even Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε. σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου 2021 – 2027.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο d.voulgaris@break-even.gr και στο 6981116776

Ροή Ειδήσεων