• Αναζήτηση

Υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή του υπαίθριου πάρκου ελιάς

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Υπαίθριου Πάρκου Ελιάς», προϋπολογισμού μελέτης 587.500,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο, που έλαβε έκπτωση 12,14 %, χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», ως υποέργο της δράσης «Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου Καλαμάτας» και από Δημοτικούς Πόρους.

P elias 3

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο χώρος που θα μετατραπεί σε Υπαίθριο Πάρκο Ελιάς βρίσκεται δυτικά του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, παραπλεύρως του ποταμού Νέδοντα. Με πρωταγωνιστές τα ελαιόδενδρα, το Πάρκο χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Βασικό επίπεδο είναι η στάθμη της εισόδου από όπου ξεκινά το πρώτο μέρος της πορείας που καταλήγει στην Πέργκολα – Info Kiosque, όπου κατά μήκος αυτής της πορείας ο επισκέπτης θα συναντήσει παλιά αντικείμενα που αφηγούνται την ιστορία της παραγωγής του ελαιολάδου.

Στη μελέτη ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στο σχεδιασμό του φωτισμού του Πάρκου ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος ιδιαίτερα ευχάριστος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

P elias 1

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσπελασιμότητα του χώρου από άτομα μειωμένης κινητικότητας. Η μελέτη προτείνει δάπεδα κατασκευασμένα από μη ολισθηρά υλικά και πορείες με ήπιες κλίσεις από 2 έως 5%. Δεν υπάρχουν απρόβλεπτες αλλαγές επιπέδων ή μικρά δυσανάγνωστα ρίχτια και όλοι οι χώροι του πάρκου είναι προσβάσιμοι.

Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε κατάλληλα ύψη ώστε να είναι αναγνώσιμες από όλους και υπάρχει επαρκής φωτισμός ώστε να καθίσταται ο χώρος προσβάσιμος και από άτομα με μειωμένη όραση. Οι γεωμετρίες των αρχιτεκτονικών στοιχείων είναι ομαλές και φιλικές για όλες τις ηλικιακές ομάδες χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνα σημεία για άτομα μειωμένης αντίληψης.

Ροή Ειδήσεων