• Αναζήτηση

Κλείνουν οι Υπηρεσίες της Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας από 15 έως 31 Αυγούστου

Κλειστές θα παραμείνουν οι Υπηρεσίες της Ιεράς Μητροπό-λεως Μεσσηνίας, από 15 έως 31 Αυγούστου 2021.

Τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) θα λειτουρ-γεί μόνο το Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων από ώρα 11 π.μ. έως 12 μεσημβρινή.

Ροή Ειδήσεων