• Αναζήτηση

Μάκαρης: “Ατελής αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της Μαραθόλακκας”

Μια ακόμα σημαντική πτυχή της περιβαλλοντικής πληγής στην Μαραθόλακκα Ταΰγετου ανέδειξε με τοποθέτησή του ο Μανώλης Μάκαρης στην χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα επεσήμανε την ατελή αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην Μαραθόλακκα και τους μεγάλους περιβαλλοντικούς κινδύνους που αυτή εγκυμονεί. Τα μεγάλα προβλήματα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ είχαν εντοπιστεί στις επισκέψεις της δημοτικής μας παράταξης κατά το παρελθόν και έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην αυτοψία που πραγματοποίησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδας παρουσία του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Μεσσηνίας στις 26/07/2018. Κατά την συγκεκριμένη αυτοψία μεταξύ άλλων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

«Στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ υπήρχε επικάλυψη από εδαφικό υλικό εκτός από κάποια σημεία που είχε αποκαλυφθεί η μεμβράνη στεγανοποίησης.

Σε ένα τμήμα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ είχαν τοποθετηθεί σηράδια compost

Δεν παρατηρήθηκαν έργα διαχείρισης ομβρίων και περιμετρική τάφρος αντιπλημμυρικής προστασίας επενδεδυμένη με σκυρόδεμα όπως απαιτείται σύμφωνα με την από 6/10/2014 εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης και περιγράφονται σ’ αυτή στο κεφάλαιο 7 “ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ”».

Δυστυχώς τα προβλήματα από τότε δεν έχουν επιλυθεί -όπως διαπιστώθηκε και από την πρόσφατη μας επιτόπου επίσκεψη – και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής. Για αυτό θα πρέπει η δημοτική αρχή Καλαμάτας να ασκήσει πίεση προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για άμεση παρέμβαση χωρίς άλλη χρονοτριβή.

Ροή Ειδήσεων