• Αναζήτηση

Νέα ρύθμιση για οφειλέτες ελεύθερων επαγγελματιών για να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα (video)

Με στόχο να τετραπλασιαστούν οι χρηματοδοτήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που επλήγησαν από την πανδημία ή που θέλουν να μειώσουν το κόστος παλιότερου δανεισμού για κεφάλαια κίνησης και για επενδύσεις, οι τέσσερις συστηματικές τράπεζες προσφέρουν ειδικά εγγυοδοτικά προγράμματα.

 

Ροή Ειδήσεων