• Αναζήτηση

Τ. Κουζή: “Το πιο δημοκρατικό εργαλείο των ΟΤΑ κρύβεται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων”

“Αυτές τις μέρες διαβάζουμε την πρόταση της δημοτικής αρχής για το νέο κανονισμό Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο παρατηρήσεις και προτάσεις επί αυτού.

Διαδικαστικά μικρά ζητήματα πολλά, ωστόσο θα σταθούμε στο σημαντικότερο κατά την άποψη μας άρθρο, στο άρθρο που διασφαλίζει την ουσιαστική επικοινωνία του εκάστοτε δημάρχου με το δημοτικό συμβούλιο, τα ΜΜΕ και τελικά τον ίδιο τον πολίτη.

Παραθέτουμε σημαντικές παραγράφους του άρθρου και κάτω από κάθε παράγραφο κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις ώστε να προβληματιστούμε.

ΑΡΘΡΟ 14 : Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας περίπτωση ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ του Δήμου μας

Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σήμερα 18.06.2020 δεν έχουμε λάβει αντίστοιχη πρόσκληση, έχει δηλαδή παρέλθει το δεκαπενθήμερο που αναφέρεται παραπάνω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στους τομείς, που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι παραπάνω θεματικές και η ετήσια ανάλυση τους, αποτελούν για εμάς εχέγγυα διαχειριστικής επάρκειας των εκλεγμένων, αλλά και αποδείξεις τήρησης προεκλογικών δεσμεύσεων, τουλάχιστον κατά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους ανάληψης της ευθύνης.

Για τα επόμενα έτη κάθε ένας από τους απολογισμούς οδηγεί τον σκεπτόμενο πολίτη με ασφάλεια στην επόμενη εκλογική επιλογή του.

Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις, δια των εκπροσώπων τους, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Επίσης, μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων Κοινοτήτων.

Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από τον δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ _ Ως υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι επικοινωνιακή πρακτική. Το σημαντικότερο στοιχείο δημοκρατίας όλων των Δημοτικών Συμβουλίων: ισάξια πολίτες και Δημοτικοί σύμβουλοι ανοίγουν διάλογο με το Δήμαρχο και καταθέτουν την άποψη τους & την κριτική τους για το έργο και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Αν δεν οργανώνεται από τη διοίκηση θα διασφαλίσουμε εμείς το δικαίωμα του πολίτη στον έλεγχο.

Η Καλαμάτα Τόπος Ζωής θα καταθέσει ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για τους λόγους που δεν οργανώθηκε κατά το νόμο η πρώτη αυτή ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ενώ στο ίδιο έγγραφο θα ζητάμε την οργάνωση της τον επόμενο μήνα.

Τόνια Κουζή

Επικεφαλής Καλαμάτα Τόπος Ζωής”

Ροή Ειδήσεων