• Αναζήτηση

Δικαίωση του Ανοιχτού Δήμου για την Μαραθόλακκα

*του Μανώλη Μάκαρη

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Μαραθόλακκα είναι επιζήμια περιβαλλοντικά και με την σφραγίδα του Δήμου Καλαμάτας αφού η αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή του Δήμου αρνείται να παραλάβει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου στην Μαραθόλακκα. Συγκριμένα όπως αναφέρει σε σχετική της εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή «αδυνατεί να εισηγηθεί για την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται μεν στο συμβατικό αντικείμενο, ωστόσο εκτελούνται σε χώρο μη αδειοδοτημένο ως προς την προσωρινή αποθήκευση και δεν τηρούνται οι όροι της ΑΕΠΟ».

Η παράταξή μας ήδη από την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο είχε θέσει ως κορυφαίο θέμα την αντιμετώπιση της  περιβαλλοντικής βλάβης που προκαλεί η συγκεκριμένη διαχείριση. Και τότε είχαμε τονίσει αλλά και τώρα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μείωση των απορριμμάτων, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση των οργανικών είναι οι διεθνώς αποδεδειγμένες ορθές πρακτικές που οφείλει ο Δήμος Καλαμάτας να ακολουθήσει για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όσον αφορά στην διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον ο δήμος Καλαμάτας οφείλει να απαιτήσει την επιτέλεση επιπρόσθετων εργασιών από τον ανάδοχο  για την διακοπή της συνεχιζόμενης ρύπανσης.

Μανώλης Μάκαρης
Ιατρός Καρδιολόγος
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες»
ΜSc Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Ροή Ειδήσεων