• Αναζήτηση

Δράση του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Επιστημών των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας

Το Εργαστήρι Περιβάλλοντος και Επιστημών των ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας διοργάνωσε και υλοποίησε το Project: «Τα φυτά μας συναντούν τα Πάρκα μας». Σκοπός της δράσης ήταν η προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού και της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης.

Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά κάθε δομής ΚΔΑΠ, σε συνεχεία της δράσης “Υιοθεσία αρωματικών φυτών της Μεσσηνίας”, μεταφύτευσαν τα φυτά, που είχαν υιοθετήσει σε Πάρκα της πόλης μας.

Έτσι, οι μικροί μας φίλοι, συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στις αξίες του εθελοντισμού και να ενεργοποιούνται σε δράσεις που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, την Οικολογία και την Περιβαλλοντική Ευαισθησία.

Ροή Ειδήσεων