• Αναζήτηση

Καλά νέα για το φυσικό αέριο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Καλά νέα έρχονται από τον σχεδιασμό που αφορά στο φυσικό αέριο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ύστερα από ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές -κυρίως- από την Περιφέρεια σχετικά με το θέμα.

Ακολουθεί η απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας:

Σε απάντηση των σχετικών Μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων,
σας γνωστοποιούµε ότι η επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στην ελληνική επικράτεια αποτελεί
πρόβλεψη της εθνικής ενεργειακής µας στρατηγικής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαµβάνει όλες τις
απαραίτητες σχετικές πρωτοβουλίες κρατώντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και τις
τοπικές κοινωνίες.
Επί των ειδικότερου ζητήµατος που τίθεται, σας γνωστοποιούµε ότι όταν ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, βρήκε
µια διαµορφωµένη κατάσταση η οποία δεν επέτρεπε την επέκταση του ∆ικτύου Φυσικού ΦΑ στην Πελοπόννησο διότι
αφενός δεν είχε προηγηθεί η κατάλληλη προετοιµασία για το Πρόγραµµα Ανάπτυξης της ∆ηµόσιας Επιχείρησης ∆ικτύου
∆ιανοµής Αερίου Α.Ε. (∆Ε∆Α), αφετέρου δεν είχαν προβλεφθεί οι απαραίτητοι πόροι από την Περιφέρεια µε την
αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Ο νέος Περιφερειάρχης έχει προβλέψει 20 εκατ. ευρώ για αυτό το έργο και έχει ξεκινήσει τις
διαδικασίες ώστε να είναι διαθέσιµη η χρηµατοδότηση µέσω του ΕΣΠΑ µέχρι το Σεπτέµβριο. Για το λόγο αυτό η ∆Ε∆Α,
έχει διατηρήσει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει το Πρόγραµµα τον Σεπτέµβριο µε βάση τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις
και διατηρεί το δικαίωµά της να κάνει αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή.
Σε κάθε περίπτωση, η ∆Ε∆Α έχει κάνει ήδη τα απαραίτητα βήµατα προκειµένου να εξασφαλίσει την προετοιµασία
του έργου. Σε συνεργασία µε την κυβέρνηση και τον ∆ΕΣΦΑ δροµολογούνται τα απαιτούµενα έργα από τον ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος Φυσικού Αερίου στην Πελοπόννησο. Σηµειώνεται ότι δεν είχαν προβλεφθεί οι σταθµοί εξόδου του ΕΣΦΑ
(Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου) για την τροφοδότηση της Τρίπολης, της Κορίνθου, του Άργους και του Ναυπλίου.
Επίσης, έχει τώρα συµπεριληφθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ΕΣΦΑ η τροφοδότηση της Σπάρτης και της
Καλαµάτας η οποία θα υλοποιηθεί µε truck loading, που θα ξεκινήσει από τον σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων στη
Ρεβυθούσα, έτσι ώστε να προχωρήσουν αυτές οι υποδοµές και να επεκταθεί το ∆ίκτυο στις πόλεις της Πελοποννήσου.
Όλα τα παραπάνω αφορούν σε ενέργειες οι οποίες έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους µήνες µε µεθοδική δουλειά όλων
των εµπλεκόµενων µερών. Επισηµαίνουµε επίσης, ότι έχουν λάβει χώρα οι απαραίτητες ενέργειες ώστε ο ∆ΕΣΦΑ να
ανοίξει «πύλη» για το ΦΑ στη Μεγαλόπολη, έργο το οποίο δεν είχε προβλεφθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση.

Για την πληρέστερη ενηµέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούµε τα από 15-5-2020 έγγραφα της
∆ηµόσιας Επιχείρησης ∆ικτύου ∆ιανοµής Αερίου Α.Ε.

Ο Υφυπουργός
Γεράσιµος Θωµάς

Ροή Ειδήσεων