• Αναζήτηση

Νίκας για πρόγραμμα Περιφέρειας: Όσοι δικαιωθούν θα λάβουν την ενίσχυση από συγκεκριμένη προς τούτο πίστωση

Την ερχόμενη Δευτέρα 17 Μαΐου προγραμματίζεται να υπάρξει ανακοίνωση εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά τις ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων αναφορικά με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Όσοι δικαιωθούν θα λάβουν την ενίσχυση από συγκεκριμένη προς τούτο πίστωση, σημείωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Π. Νίκας.

Ροή Ειδήσεων