• Αναζήτηση

Π. Κοζομπόλη: “Δεν πολιτεύτηκα ποτέ ως ‘Μαυρογιαλούρος’ & δεν πρόκειται να το κάνω ούτε τώρα προς άγραν ψήφων”

Η τροπολογία που κατέθεσα αφορούσε την παράταση της προθεσμιας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών.

Δεν πολιτεύτηκα ποτέ ως ‘Μαυρογιαλούρος’ και δεν πρόκειται να το κάνω ούτε τώρα προς άγραν ψήφων.

Δεν κατέθεσα ούτε πρόκειται να καταθέσω ποτέ ‘φωτογραφικές’ τροπολογίες και να συναινέσω σε τέτοιου είδους πρακτικές.

Η επίμαχη διάταξη, με την οποία προτείνεται να νομοθετηθεί επιμήκυνση κατά ένα έτος, της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, που λήγει το επόμενο διάστημα (στην Καλαμάτα 8 Αυγούστου), αφορά όλη τη χώρα. Ανάλογη διάταξη είχε συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο όμως, παρότι είχε κατατεθεί στη Βουλή, δεν θα εισαχθεί προς επεξεργασία και ψήφιση, λόγω της επικείμενης διάλυσης της Βουλής. Επομένως κατά την λήξη της άνω προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα νομοθέτησης.

Η παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, προασπίζει αφ΄ενός τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου, αφ’ ετέρου την ιδιωτική περιουσία, που έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα στο κτηματολόγιο.

Η προσπάθεια ορισμένων να μου αποδώσουν συμπεριφορές, οι οποίες δεν μου αναλογούν είναι μάταιη, διότι τους διαψεύδει ο τρόπος που πολιτεύθηκα μέχρι τώρα.

Επειδή η ρύθμιση είναι αναγκαία, θα προσπαθήσω να νομοθετηθεί, παρά τις κραυγές και τις σκοπιμότητες που αυτές εξυπηρετούν.
Την αναγκαιότητα θα την αντιληφθούν αυτοί τους οποίους αφορά και είναι πολλοί.

Ροή Ειδήσεων