• Αναζήτηση

Πράσινο φως για το mega φωτοβολταϊκό 340 MW της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη

Προχωρά με γοργά βήματα το έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΔΕΗ που αφορά mega φωτοβολταϊκό στη Μεγαλόπολη.

Πρόκειται για τη δημιουργία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 340 MW και συνοδά έργα διασύνδεσης στη θέση “Ορυχείο Μεγαλόπολη” του Δήμου Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο.

Το έργο έλαβε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την αδειοδοτική διαδικασία.

Φορέας υλοποίησης του mega project στη Μεγαλόπολη είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά σε Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση “Ορυχείο Μεγαλόπολη” του Δήμου Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας στην Πελοπόννησο.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων θα γίνει πάνω σε μεταλλικό σύστημα στήριξης η έδραση-αγκύρωση του οποίου στο έδαφος θα γίνει με κατάλληλους μεταλλικούς πασσάλους. Ο λοιπός ηλεκτρολογικός θα εγκατασταθεί σε κατάλληλους Η/Μ οικίσκους.

Το εμβαδό του αδειοδοτημένου πολυγώνου του Φωτοβολταϊκού σταθμού, ανέρχεται σε 8.080.442,50 m2 και η ισχύς του σταθμού θα είναι 340MWp, ενώ τα γήπεδα εγκατάστασης του ΦΒ Σταθμού έχουν συνολικό εμβαδό 4.427.555,46 m2 . Στον χώρο εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού πριν την εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει ο απαιτούμενος καθαρισμός του γηπέδου καθώς και χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης εδάφους.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

• Φωτοβολταϊκά πλαίσια,
• Αντιστροφείς ισχύος (inverters)
• Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων
• Οικίσκους – Υ/Σ με μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης και απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες ΑC Χαμηλής και Μέσης Τάσης).
• Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (AC/DC).
• Τερματικούς Σταθμούς Μέσης Τάσης με απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες Μέσης Τάσης).
• Καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης.
• Σύστημα ελέγχου και μετρήσεων.
• Σύστημα γείωσης – αντικεραυνικής προστασίας.
• Περίφραξη Οικοπέδων

Ηλεκτρική διασύνδεση

Ο Φ/Β Σταθμός θα συνδεθεί στους αντίστοιχους Υποσταθμούς («ΦΒ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 150kV και «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙΙ (ΧΩΡΕΜΙ)» 150kV) μέσω υπόγειων διασυνδετικών γραμμών μέσης τάσης (ΜΤ). Ειδικότερα, τμήμα του Σταθμού ισχύος 125MW θα συνδεθεί σε νέο μετασχηματιστή εντός του υφιστάμενου Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 150kV, ο οποίας είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος ως συνοδό έργο του ΦΣΠΗΕ ισχύος 38,99955MW στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Δήμου Μεγαλόπολης, της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Μ.Α.Ε.».

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του Φ/Β Σταθμού «ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» περιλαμβάνει και τα απαραίτητα έργα Υποσταθμού για τη διασύνδεσή του στον «Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

Ακόμη, τμήμα του Σταθμού ισχύος 215MW θα συνδεθεί στον υφιστάμενο Υ/Σ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙΙ (ΧΩΡΕΜΙ) 150kV με κατάλληλη αναβάθμιση.

Ο Φ/Β Σταθμός θα συνδεθεί στους αντίστοιχους Υποσταθμούς μέσω υπόγειων διασυνδετικών γραμμών μέσης τάσης (ΜΤ).

ΔΕΗ Ανανεώσιμες & “πράσινη” ενέργεια

Στη δεδομένη χρονική στιγμή τα υπό κατασκευή έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες φτάνουν σε ισχύ το 1 GW, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το mega φωτοβολταϊκο 550 MW που δρομολογείται στην Πτολεμαΐδα.

Το έργο στην Πτολεμαΐδα και στην Μεγαλόπολη αποδεικνύει την στροφή στην “πράσινη” ανάπτυξη του ομίλου της ΔΕΗ.

Αξίζει να αναφερθεί πως στα πλάνα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες βρίσκονται και οι συμπράξεις σε projects άλλων χωρών, με την εταιρεία να έχει επεκτύνει τη δραστηριότητα της στη Ρουμανία, με την ένταξη της Enel Romania στο portfolio της να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Ροή Ειδήσεων