• Αναζήτηση

Σειρά επαφών και συσκέψεων για τους πυρόπληκτους στην περιφέρεια Πελοποννήσου (video)

Στην  ευρεία τηλεδιάσκεψη για την πρώτη καταγραφή των αποτιμήσεων των ζημιών από τις πυρκαγιές σε, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία -αλλά και των προηγηθεισών σε Αργολίδα και Κορινθία που πραγματοποπιήθηκε σήμερα ο περιφερειάρχης τόνισε πως  η φερεγγυότητά μας θα κριθεί από την ανταπόκριση στα αιτήματα και την ικανότητά μας αντιμετωπίσουμε τις ζημιές που έχουν δημιουργηθεί από τις πυρκαγιές.

Ροή Ειδήσεων