• Αναζήτηση

Συζήτηση για το μέλλον της μαρίνας Καλαμάτας

Συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας που διαχειρίζεται τη Μαρίνα της Καλαμάτας είχε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Στην προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του και στην οποία συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Ελένη Αλειφέρη, Γιώργος Φάβας και Νίκος Μπασακίδης, καθώς επίσης ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ μαζί με στελέχη της εταιρείας, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται και με την προοπτική της μαρίνας, η παραχώρηση της οποίας ολοκληρώνεται το 2022.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δήμαρχος ζήτησε ενημέρωση επί συγκεκριμένων θεμάτων που άπτονται της υποδομής, ενώ από την πλευρά της εταιρείας εκφράστηκε καταρχάς ενδιαφέρον για παράταση της μίσθωσης σε συνδυασμό με έργα αναβάθμισης που η εταιρεία σε συνεννόηση με το Δήμο θα προβεί.

Αποφασίστηκε να αποσταλεί αναλυτική πρόταση προς το Δήμαρχο, ενώ θα ακολουθήσει και νέα συνάντηση το επόμενο διάστημα.

Ροή Ειδήσεων