• Αναζήτηση

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τετάρτη 24 Αυγούστου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τρίτη 24 Αυγούστου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο 10 Αυγούστου 2021 στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr), για αύριο Τρίτη 10 Αυγούστου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο 16 Ιουλίου 2021 στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr), για αύριο Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) για αύριο 14 Ιουλίου 2021 στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr), για αύριο Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και για αύριο στη Μεσσηνία 10 Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr), για αύριο Σάββατο 10 Ιουλίου 2021, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) για αύριο 5 Σεπτεμβρίου στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr), για αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος…

Ροή Ειδήσεων