• Αναζήτηση

Ξεκίνησε το έργο, που αφορά στη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας, της 15ης επαρχιακής οδού (τμήμα Φιλιατρών – Μαραθόπολης)

Πρόκειται για μια σειρά από ουσιαστικές και αναγκαίες παρεμβάσεις, σε έναν “δύσκολο” δρόμο, η πραγματοποίηση των οποίων αποτελούσε, χρόνιο, αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο.
Πιο συγκεκριμένα…
(Α)Στο εν λόγω τμήμα της επαρχιακής οδού θα λάβουν χώρα, από το Δήμο Τριφυλίας:
1)Εργασίες, όπου απαιτείται, για τη διαπλάτυνση αυτού,
2)Εργασίες, για την τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων, σε επικίνδυνα σημεία αυτού,
3)Εργασίες, για επιπλέον φωταγώγηση αυτού (καθότι ένα τμήμα του, έχει ήδη φωταγωγηθεί), με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα φωτισμού,
4)Εργασίες, για διαγράμμιση και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης σε αυτόν,
5)Εργασίες, για δενδροφύτευση σε σημεία αυτού, καθ’ όλο το μήκος του και
6)Εργασίες, για τη δημιουργία ειδικών χώρων “φιλοξενίας” των κάδων απορριμμάτων, καθ’ όλο το μήκος αυτού.
Και στο σημείο αυτό, ζητώ να επιδείξουμε όλοι τον απαιτούμενο σεβασμό, στα πρόσωπα των εργαζομένων, στον τομέα της καθαριότητας, διευκολύνοντας το δύσκολο έργο τους, με την εναπόθεση των απορριμμάτων εντός των κάδων, συμβάλλοντας έτσι, από κοινού, στην καθαριότητα του δρόμου και του περιβάλλοντος, εν γένει.
(Β)Στο εν λόγω τμήμα της επαρχιακής οδού θα λάβουν χώρα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας:
1)Εργασίες, σχετικές με τη συλλογή και διάθεση των ομβρίων υδάτων αυτού και
2)Εργασίες, για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα αυτού, καθότι αυτές, σε πολλά σημεία του, χρήζουν άμεσης επέμβασης.
Με το πέρας, όλων των προαναφερόμενων εργασιών, θα έχουμε συμβάλλει τα μέγιστα, όσον αφορά στην άρση της επικινδυνότητας, αλλά και στην αποκατάσταση της βατότητας, του δρόμου αυτού.
Επιδίωξη και προτεραιότητά μας θα είναι, πάντα, η ολοκλήρωση τέτοιων, σημαντικών για όλους μας, έργων.
Και όλα αυτά, κατόπιν άριστης συνεργασίας μας και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Και συνεχίζουμε…
Ο δήμαρχος Τριφυλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ

Ροή Ειδήσεων