• Αναζήτηση

Έγκριση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου – Νέστορος, για την αιφνίδια εκδημία του πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, αειμνήστου Θεμιστοκλή Αποστολίδη

Έγκριση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου
– Νέστορος, για την αιφνίδια εκδημία του πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου
του Δήμου Πύλου – Νέστορος, αειμνήστου Θεμιστοκλή Αποστολίδη του
Αγγέλου.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΑΙ ΑΠΟ 24/11/2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
2
Οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55/Α’/11-03-
2020), το με Α.Π. 18318/13-03-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Δ.Α.:
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), που αναφέρει τη διαδικασία των διατάξεων των
άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, δηλ. με έκδοση
πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία περιγράφεται η λήψη της
απόφασης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 40 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠ.ΕΣ.
(Α.Δ.Α.:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) που αφορά την σύγκλιση του δημοτικού
συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη, (Πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου), Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, (Αντιπρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου,
(Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου), Διονύσιος Αγγελόπουλος του
Νικολάου, Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου, Δημήτριος Γαϊτάνης του
Βασιλείου, Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου, Ελένη Μιχελή του Ηρακλή,
Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα,
Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, Δημήτριος Καφαντάρης του
Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», Νικόλαος
Βάγγαλης του Ανδρέα, Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη,
Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Παντελή, Περικλής Κοντογόνης του
Γεωργίου, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Άγγελος Μπίζος
του Νικολάου, Ευσταθία Σπυροπούλου του Αθανασίου, Ιωάννης
Σαρδέλης του Δήμου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου, Επικεφαλής της
παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ», Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου,
3
Αργύριος Καστόρας του Νικολάου, Παναγιώτης Μιχαήλ του
Κωνσταντίνου, Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη, Επικεφαλής της
παράταξης «ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ», Ιωάννης Καστόρας του Ευσταθίου,
Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ».
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κανένας.
Στη συνεδρίαση λαμβάνει μέρος ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος κ.
Καρβέλας Παναγιώτης του Θεοδώρου καθώς επίσης και ο Ειδικός
Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Ρομπάκης,
διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά
(27) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, όπως
αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με
τηλεδιάσκεψη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το 2
ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την
Έγκριση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου –
Νέστορος, για την αιφνίδια εκδημία του πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου του
Δήμου Πύλου – Νέστορος, αειμνήστου Θεμιστοκλή Αποστολίδη του
Αγγέλου και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα.
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καρβέλας είπε ότι:
Απέραντη θλίψη και βαθιά οδύνη μας γέμισε η είδηση του αδόκητου και
πρόωρου θανάτου του Θεμιστοκλή Αποστολίδη, ο οποίος πρόσφατα
4
συνταξιοδοτήθηκε ως υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
Υπηρέτησε ακούραστα τον τόπο του, με αγάπη κι αφοσίωση και με στόχο
την ανάπτυξή του, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα αγροτικά θέματα, έχοντας
διατελέσει Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορώνης, στα θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος (λιγνιτωρυχείο Φαλάνθης) και ανάδειξης
της πολιτιστικής ταυτότητάς του (από τους πρώτους υποστηρικτές της
υποψηφιότητας της Κορώνης ως πρέσβειρα της Μεσογειακής Διατροφής
της UNESCO), ενώ παρέμεινε μάχιμος και δημιουργικός.
«Έφυγε» μια ξεχωριστή μορφή της Κορώνης, ένας άνθρωπος αγαπητός
που ξεχώρισε για το ήθος, την εντιμότητα, την εργατικότητα και την
αίσθηση της προσφοράς, που τον χαρακτήριζε.
Χαρισματικός, επικοινωνιακός και αληθινός στην σχέση του με τον
πολίτη, πάντοτε μαχητικός, έδινε λύσεις στα ζητήματα και τις ανάγκες του
τόπου.
Γνήσιος λαϊκός άνθρωπος και βιοπαλαιστής, γεμάτος απλότητα, θα τον
θυμόμαστε με περηφάνια για τον ευθύ, μοναδικό κι από καρδιάς λόγο
του.
Η θλίψη για την απώλεια του, ως αγαπημένο μέλος της μεγάλης
οικογένειας του Δήμου μας, είναι μεγάλη καθώς η συζήτηση και η
συναναστροφή μαζί του, αποτελούσαν για όλους ένα “μεγάλο σχολείο.
Προτείνω στο δημοτικό συμβούλιο σε ένδειξη πένθους και ελαχίστου
φόρου τιμής, την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος, ως ακολούθως:
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
1. Να εκφράσει προς την οικογένεια του μεταστάντος την ανείπωτη και
βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.
2. Να παραστεί ο κ. Δήμαρχος στην τελετή της κηδείας του.
5
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκ μέρους του Δημάρχου και
του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα στην κηδεία του, να επιδοθεί στην
οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης της πόλης μας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το
συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω,
ομόφωνα αποφασίζει
Με το άγγελμα του θανάτου, του πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου του
Δήμου Πύλου – Νέστορος, αειμνήστου Θεμιστοκλή Αποστολίδη του
Αγγέλου, εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
1. Να εκφράσει προς την οικογένεια του μεταστάντος την ανείπωτη και
βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.
2. Να παραστεί ο κ. Δήμαρχος στην τελετή της κηδείας του.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκ μέρους του Δημάρχου και
του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα στην κηδεία του, να επιδοθεί στην
οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης της πόλης μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2020.
6
Πύλος 24/11/2020
Ακριβές Απόσπασμα
Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη

Ροή Ειδήσεων